this ok Sentence Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Ana Sayfa > Haberler > BİNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 17.EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

BİNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 17.EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

BİNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 17.EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

BİNGÖL HALK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 17.EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

 İLAN METNİ BELGESİNİ VE EKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 05 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple sözleşmesini iptal eden veya tercih edilmeme nedeni ile Aile hekimlerinin boşaltmış olduğu pozisyonlar için aile hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde , “Aile Hekimliği Kanunu Hakkında Yönetmelik  (İlgili bölüm) (R.G.:Tarih:25/05/2010 Sayı:27591)” hükümleri uygulanacaktır.

 

25 Mayıs 2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Aile Hekimliği Yönetmeliğinin, Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakiller ile İlgili Usul ve Esaslarının 2. maddesinin 6. bendi gereği “Aile Hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli Aile Hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı İlde başka bir Aile Hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Ancak  yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu kısıtlama uygulamaya geçilen İlde ilk bir yıllık dönemde uygulanmaz.

 

İlimiz aile hekimliği uygulamasında bir yıllık süreyi doldurduğundan başvuruda bulunacak aile hekimlerinin son görev yaptığı pozisyonda bir yıllık fiili çalışma süresini tamamlayanların başvurusu kabul edilecek tamamlamayanların ise başvuruları red edilecektir.

 

Yerleştirme işlemleri; 03/09/2012 Pazartesi günü saat 10.00’daHalk Sağlığı Müdürlüğü Eğitim Salonunda Halk Sağlığı Müdürü başkanlığında Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

Başvurular 13/08/2012 Pazartesi günü başlayacak ve 24/08/2012 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimleri çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

 

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
 

İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

           

yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama

 

 1) Aile Hekimliği ek yerleştirme işlemi, yürürlükteki Yönetmeliklerin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

 

2)Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine noterden alınacak ‘‘Bingöl İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

 

3)Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile alınacaktır. Yerleştirme salonuna görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.

 

4)Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.

 

5)Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

 

6)Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır. Aile Hekimliği pozisyonlarının tamamı dolduğunda ek yerleştirme işlemi sona erer.

 

            3 Eylül 2012 tarihinde Ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler Yerleştirme işlemlerine müteakiben sözleşme imzalayacaklar ve göreve başlayacaklardır.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI

 

İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

 

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri (usulüne uygun fesih işlemlerini yapanlar, öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.)

 

b)Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde 25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı yönetmeliğin 2.maddesinin 2.fıkrasının  (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilde olan aile hekimliği uzmanları,

 

c)5258 sayılı Aile Hekimliği Kanuna tabi olarak ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen müdür, müdür yardımcıları, şube müdürleri/birim sorumluları ile ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,

 

d) Yedek liste,

İlk yerleştirmeye müracaat edip, yerleştirme işlemine katıldığı halde yerleştirme sırası kendisine gelmeden bütün pozisyonların dolması nedeniyle yerleştirilemeyenler yedek listeye kaydedilir. (Önceki atamalarda katılımcıların hepsine tercih hakkı sunulduğundan yedek liste oluşturulmamıştır. )

 

Hizmet puanlarına itirazı olanlar, uygulama takviminde belirtilen zamanda itiraz edebileceklerdir.

 

e) Kadrosu ve pozisyonu ilde olan tabip/uzman tabipler.

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.

 

BİNGÖL İLİNDE EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN ELGELER

 

İlgili yönetmelik gereğince; ilde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, başvuruda yukarıda ifade edilen gruplardan sıralı olarak aşağıdaki belgeler istenecektir. Başvuru formu Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra diğer belgelerle birlikte Personel Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı kadrolarda çalışan ve yerleştirme işlemi için başvuracak tabip/uzman tabiplerin muvafakat durumları yerleştirme işleminden önce Bakanlığımız tarafından değerlendirilecek olup; yalnızca muvafakat verilenler yerleştirme işlemine alınacaktır. Diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan hekimler başvuru sırasında Ek-4 ve 5’teki muvafakat name örneklerine göre kurumlarından muvafakat alarak başvuru yapabileceklerdir. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan hekimlerin muvafakat almaları gerekmemektedir.  

 

Aile hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, aile sağlığı merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da seçmiş olacaktır. Tüm gruplar için başvuruda T.C. kimlik no’su yazılı geçerli kimlik fotokopisi gereklidir.

 

a) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru Formu

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge

3) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası). Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

 

b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru formu 

2) Güncellenmiş (01/01/2012 tarihli olacak şekilde)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3) Bakanlığımız kadrolarında çalışan aile hekimi uzmanları için Bakanlığımızdan muvafakat talep ettiklerine dair dilekçe

4) Diğer kamuda çalışan aile hekimi uzmanları için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname

5) Geçerli kimlik fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)

6)  Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

 

c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru formu

2) Güncellenmiş (01/01/2012 tarihli)  PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (Bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3) İdareciler için (Bir önceki atamaya ait) idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı resmi belge

4) Geçerli kimlik fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)

 

d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Sağlık Bakanlığı Kadrolarında çalışan hekimler içinçalıştıkları kurumdan alacakları ve halen görev yaptıklarına dair ilgili kurum amiri onaylı belge

2)Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin detaylı hizmet cetveli dökümünü (Kurumdan onaylı)

3) Diğer kamuda çalışan hekimler için Ek-4 ve Ek-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname

 

e) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru formu 

2) Güncellenmiş (01/01/2012 tarihli) PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (Bu belgede hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)

3) Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun A bendine göre memur statüsündeki hekim ve uzman hekimlerden çalıştığı kurumdan ekteki örneklere uygun muvafakatname (Ek-4 ve Ek-5)

4) Geçerli kimlik fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)

5)  Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

23/11/2011 – 26/12/2011-13/03/2012 tarihlerinde yapılmış olan yerleştirme işlemine başvuru yapıp aşağıdaki belgeleri daha önce Personel Şube Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim ettiğini belgelemiş olan hekimlerin aşağıdaki belgeleri tekrar teslim etmelerine gerek yoktur.

6) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu

7) Aile Hekimliği Bilgi Formu (Ek-3)

 

                                                                                                                                                                                                                           Dr.Vedat SÖYİLER

                                                                                                                                                                                                                         Halk  Sağlığı Müdürü

 

 

(Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin )

 

 EK-1

 

 

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                BİNGÖL

 

Halen Bingöl ili…………….……….. ilçesi …………………….……..…………………… sözleşmeli/kadrolu uzman Tabip/Tabip/Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım. ..…/08/2012 tarihinde Müdürlüğünüzce yapılacak olan Aile Hekimliği 17.Ek yerleştirme işlemine katılmak istiyorum.

 

 

 

                                                                                  Dr…………………………………………..

                                                                                  Tarih: …../……/………….

 

                                                                                  İmza:……………………...

 

 

 

TC.Kimlik No:………………………..

 

 

 

ADRES VE TELEFON               :          

 

 EKLER:

1. Aile hekimliği uygulaması için başvuru formu (EK – 2)*

2.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onaylanmış)*

3.Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK – 3 )*

4.01.01.2012 P.B.S. çıktısı (itirazım yoktur yazılıp imzalanacak)

5.Geçerli kimlik fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış )

 

 * 26/12/2011-13/03/2012-25/06/2012 tarihlerinde yapılmış olan yerleştirme işlemine başvuru yapıp aşağıdaki belgeleri daha önce Personel Şube Müdürlüğü’ne eksiksiz olarak teslim ettiğini belgelemiş olan hekimlerin

 * işaretli belgeleri eklemeleri gerekli değildir.

 

 

EK-2

 

BİNGÖL İLİ

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

 

 

 

            Bingöl  İli ……………………. İlçesinde ……………………………..  olarak görev yapmaktayım.

 

Bingöl İlinde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulamasında görev almak istiyorum.

 

  • Adı ve Soyadı                         :
  • T.C. Kimlik No                        :
  • Sicil No                                   :
  • Hizmet Puanı                         :
  • A.H.Uyum Eğt. Sertifika No    :
  • Doğum Yeri ve Tarihi            :
  • Asıl Görev Yeri                       :
  • Varsa Geçici Görev Yeri        :
  • Daha önceki görev yerleri ( Şu an görev yapılan yerden başlanarak göreve başlama tarihine göre sıralama yapılacaktır.)

 

 Bu başvurma belgesini, aile hekimliği uygulaması için başvuru esaslarına uygun olarak doldurduğumu ve bütün bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. Verdiğim bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı saptanırsa, adaylığımın veya aile hekimi olarak atamamın geçersiz sayılacağını, koşullara uymadığım takdirde bir hak aramayacağımı kabul eder, aile hekimliği uygulamasında görev yapabilmem için gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Tarih-İmza

 Adres                                           :                                                                           

                                                                                                                         

 

Tel                                               :

EK-3

 

AİLE HEKİMİ BİLGİ FORMU

 

 

Adı-Soyadı                            : 

 

T.C. Kimlik No                     :

 

Doğum Tarihi ve Yeri          : 

 

Mezun Olduğu Üniversite   : 

 

Mezuniyet Yılı                      :

 

Varsa Uzmanlık Dalı           :

 

Görev Yeri                            :

 

Görev Yeri Adresi               :

 

Varsa Aldığı Sertifikalı Eğitimler ( Kurs, Seminer, Yüksek Lisans, Doktora vb)

 

Eğitimin Adı

Veren Kurum

Eğitim Türü

Yılı ve Süresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM     :

 

Ev Tel             :

 

İş Tel              :

 

GSM              :

 

e-Mail            :

                                                                                                          İmza

 

                                                                                  Tarih :             …../…../2012

EK-17. iLAN METNi.doc
Bakanlık Sistem Menüleri
AHBS Sağlık-Net2 Menüsü
BİMER Kullanıcı
ÇKYS / TSİM
Karar Destek Sağlık-Net2
Kurumsal E-Posta
Resmi Kurumlar
Aile Bakanlığı
BİMER
Bingöl Sağlık Müdürlüğü
Bingöl Valiliği
SGK
Bakanlık Linkleri
Aile Hekimliği
Hastane Randevu Sistemi
SABİM
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sosyal Sorumluluk
Diabeti Durdurun
Havanı Koru
Obezite
Sigara Bırakma Hattı
Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tüm Hakları Saklıdır 2012 ©
Kodlama : Networkbil.net